fbpx

תיקי גב

אומגה תכלת ראשי

'אומגה' תכלת

358 ₪

אומגה ירוק ראשי

'אומגה' ירוק

358 ₪

אומגה אדום ראשי

'אומגה' אדום

358 ₪

אומגה בז ראשי

'אומגה' בז'

358 ₪

אורלי ירוק ראשי

'אורלי' ירוק

345 ₪

אורלי כחול ראשי

'אורלי' כחול

345 ₪

אורלי אדום נצנץ ראשי

'אורלי' אדום נצנצים

345 ₪

תכלת ראשי

'אורלי' תכלת

345 ₪

אורלי כסף ראשי

'אורלי' כסף

345 ₪

אורלי אדום ראשי

'אורלי' אדום

345 ₪

אורלי ירוק משבצות ראשי

'אורלי' ירוק קוביות

345 ₪

אורלי שחור  ראשי

'אורלי' שחור

345 ₪

חרדל ראשי

'אורלי' חרדל

345 ₪

אורלי תפוח ראשי

'אורלי' ירוק בהיר

345 ₪

דפנה ירוק ראשי

'דפנה' ירוק

355 ₪

דפנה מוקה ראשי

'דפנה' מוקה

355 ₪

דפנה כתום ראשי

'דפנה' כתום

355 ₪

דפנה אדום ראשי

'דפנה' אדום

355 ₪

דפנה שחור ראשי

'דפנה' שחור

355 ₪