fbpx

תיקי גב

אומגה תכלת ראשי

'אומגה' תכלת

358 ₪

אומגה ירוק ראשי

'אומגה' ירוק

358 ₪

אומגה אדום ראשי

'אומגה' אדום

358 ₪

אומגה בז ראשי

'אומגה' בז'

358 ₪

אורלי חרדל סייל

'אורלי' חרדל

295 ₪

אורלי תפוח ראשי

'אורלי' ירוק בהיר

295 ₪

אורלי חום סייל

'אורלי' חום

295 ₪

אורלי ירוק ראשי סייל

'אורלי' ירוק

295 ₪

אורלי כתום ראשי סייל

'אורלי' כתום

295 ₪

אורלי צהוב סייל ראשי

'אורלי' צהוב

295 ₪

אורלי שחור סייל ראשי

'אורלי' שחור

295 ₪

אורלי כסף סייל ראשי

'אורלי' כסף

295 ₪

אורלי אבן ראשי סייל

'אורלי' אבן

295 ₪

אורלי תכלת סייל ראשי

'אורלי' תכלת

295 ₪

אורלי סגול סייל

'אורלי' סגול

295 ₪